Energieadvies | Energieadvies

Wilt u een praktisch, haalbaar en duidelijk energieadvies? Wij helpen u graag!

Energiescan
Waarschijnlijk is het energieverbruik voor u niet meer dan een abstract getal op de energierekening. Maar om te begrijpen waar de energiekosten vandaan komen, is het belangrijk inzicht te hebben in de energiehuishouding van uw bedrijf. Daar is de energiescan voor ontwikkeld. Deze scan is de voorbereiding op het daadwerkelijke Energieadvies.

De energiescan brengt voor u relevante energiebesparingsmogelijkheden in kaart. Vaak kunnen de energiekosten met eenvoudige aanpassingen al gedrukt worden! Naast het in kaart brengen van relevante besparingsmogelijkheden, helpt Enprest ook te bepalen of een maatregel voor u rendabel is en wat de consequenties van deze maatregel zijn. Wij kunnen u ook helpen met het vinden van de juiste parijen voor de implementatie van de maatregel(en).

Energiecoach
De energiecoach ontzorgt op het gebied van energiehuishouding. Hij heeft een praktische insteek, inventariseert waar besparingskansen liggen en helpt u met de uitvoering daarvan. Wanneer maatregelen zijn ingevoerd is het ook belangrijk het energieverbruik verder te monitoren om goed inzicht te blijven houden in uw energieverbruik en grip te hebben op uw energiekosten. Wanneer de energiecoach iets afwijkends ziet gaat hij op zoek naar de oorzaak hiervan. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden voor bijsturing. Op deze manier houdt u de energiekosten in de hand!

Energie onderzoek
Een energie onderzoek is een haalbaarheids-onderzoek naar energiebesparing- en- verbetermogelijkheden. In een basisonderzoek kijkt Enprest naar de verwarming, verlichting en optioneel ook naar het waterverbruik. Daarbij wordt ook vergeleken met andere bedrijven binnen de branche. Aanvullende metingen van energiestromen, bijvoorbeeld infraroodmeting of spouwdetectie, zijn optioneel. Aan de hand van uw bedrijfssituatie krijgt u een energieadvies dat is toegespitst op uw gebouwverbruik en bedrijfsprocessen. Het resultaat is een integraal en uitvoeringsgericht advies dat aansluit op de voorschriften uit de Wet Milieubeheer.

Facturatiecontrole
Wist u dat het regelmatig voorkomt dat energienota’s onjuist zijn? Hierdoor kan het zijn dat ook u teveel betaalt aan uw energieleverancier. Factuurproblemen ontstaan door onvoldoende controle op de werkelijk geleverde hoeveelheid energie of water en het toepassen van verkeerde tarieven. Enprest biedt daar de oplossing voor: adequate controle van uw energiefacturen. Aan de hand van de energiecontracten voor bemetering, netwerk en levering beoordeelt Enprest de factuur. Wij komen in actie als er afwijkingen worden gevonden. Als u teveel betaald heeft kunnen wij het teveel betaalde bedrag voor u terugvorderen.

 

Energieadvies  |  Energiebesparing  |  Energie  |  energierekening  |  Energiescan  |  Energiecoach  |  Energiekosten

Noordoostpolder  | Flevoland