Installatieadvies

Installatieadvies
Wilt u aanpassingen doen aan bestaande installaties, of zijn er installaties aan vervanging toe? Enprest zoekt naar optimale functionaliteit en duurzaamheid voor nieuwe installaties en verduurzaming voor bestaande of te vervangen installaties. Wij kijken naar alternatieven, haalbaarheid en klantgerichte oplossingen. Wij helpen u graag met het opstellen van de installatietechnische specificaties, het offertetraject en wij zijn uw aanspreekpunt tijdens de uitvoeringsfase.

 

Installatieontwerp
Vanuit ons advies maken wij samen met u een ontwerp aan de hand van een programma van eisen. Dit programma van eisen is de basis voor een uit te werken ontwerp. U levert dit programma bij ons aan of wij stellen dit samen met u op.

 

Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
In goed overleg en in samenwerking met de andere deelnemers in het bouwteam gaan wij het programma van eisen uitwerken in een voorlopig ontwerp. Hierin wordt de opzet van de installaties op hoofdlijnen bepaald. Het ontwerp wordt vervolgens door ons uitgewerkt, berekend en doorontwikkeld tot een definitief ontwerp en vervolgens in aanbestedingsstukken.

 

Van begin tot eind
Wij helpen u van begint tot eind, van het maken van de berekeningen en tekeningen (basisschema’s), het offertetraject tot en met de directiebegroting.