Projectbegeleiding

Sturing op tijd, kwaliteit, kosten en coördinatie

Enprest verzorgt voor vastgoedeigenaren het projectmanagement en stuurt op tijd, kwaliteit, kosten en coördinatie/afstemming van de verschillende disciplines. Dit geldt voor zowel de werkvoorbereidingsfasen (Programma van Eisen, VO, DO, Bestek en Aanbesteding) als voor de realisatiefase van het project.

 

Controle en begeleiding
Vanaf het contracteren van de installateur(s) kan er daadwerkelijk aan de slag gegaan worden met de uitvoering van de installatiewerkzaamheden. Wij controleren de werktekeningen van de installateur(s) en begeleiden de communicatie en afstemming tussen de betrokken partijen. Wij zijn tijdens de bouw- en werkvergaderingen een waardevolle professionele ondersteuning van de bouwdirectie in het aansturen en controleren van de aannemers.

 

Werk in uitvoering
Tijdens de werkzaamheden controleren wij het werk in uitvoering en sturen wij bij waar nodig. De mate van toezicht op het werk wordt altijd in samenspraak met de opdrachtgever en naar behoefte in het betreffende werkstadium bepaald; desgewenst kunnen wij dagelijks toezicht bieden. Samen met de opdrachtgever beoordelen wij meer- en minderwerken en bewaken wij het budget en de facturatie.

 

Oplevering
Tijdens de afrondende fase en inbedrijfstelling van de installaties verzorgen wij de oplevering van het uitgevoerde werk en de nette overdracht van de installaties aan opdrachtgever of eindgebruiker. Gedurende de onderhouds- en garantietermijn blijft Enprest beschikbaar voor vragen over de gerealiseerde installaties.