Informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000m3 gas per jaar? Dan valt u onder het activiteitenbesluit milieubeheer en bent u verplicht energie te besparen. Ook valt u dan onder de informatieplicht. Deze informatieplicht energiebesparing treedt in werking vanaf 1 juli 2019. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen.
Wat is de informatieplicht?

De informatieplicht verplicht u om bij de overheid een rapport in te dienen waarin u aangeeft welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen en welke maatregelen u nog moet nemen. Deze lijst met maatregelen is door de overheid vastgesteld en is per branche verschillend. Na het indienen van het rapport moet u elke 4 jaar aangeven welke acties uw bedrijf heeft ondernomen om energie te besparen. Als u alle maatregelen hebt uitgevoerd, voldoet uw bedrijf. Een plan van aanpak is dus raadzaam om uiteindelijk aan de lijst van erkende maatregelen te voldoen.
U bent dus verplicht om voor 1 juli 2019 actie te ondernemen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete van de overheid.

E- Herkenning
Het rapport moet u digitaal indienen via E-Herkenning. Dit is een elektronisch beveiligingsmiddel dat u voortijdig aan moet vragen. Heeft u dit niet? Dan kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen.
Wij helpen u graag
Wilt u dat Enprest dit geheel of gedeeltelijk voor u regelt? Neem dan contact met ons op. Wij inventariseren uw locatie en kijken aan welke maatregelen u voldoet. Wij zorgen dat de lijst met maatregelen namens u wordt ingediend. U ontvangt van ons een rapportage waarin duidelijk staat omschreven aan welke maatregelen u nog moet voldoen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.