Energielabel voor woningen

Als u uw woning wilt verkopen of verhuren, dan moet de woning een energielabel hebben. Dit label moet worden opgesteld en in het landelijk systeem worden gezet door een gecertificeerd deskundige. Enprest is gecertificeerd en deskundig. Wij helpen u graag met het verkrijgen van een energielabel voor uw woning. Neem contact met ons op voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Energielabel voor bedrijven

Per 2023 is ieder kantoor in Nederland verplicht minimaal energielabel C te hebben. Als dat niet het geval is, dan mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Heeft uw kantoor al een label? Als dat niet het geval is, dan doen wij graag een inspectie bij uw pand. Als blijkt dat u uitkomt op een energielabel dat lager is dan label C, dan komen wij met een uitvoerbaar plan om uw pand te upgraden naar minimaal label C. 

Niet alle panden hoeven aan deze verplichting te voldoen. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Het pand is kleiner dan 100m2. 
  • Monumenten
  • Het pand wordt binnen 2 jaar onteigend of gesloopt
  • De kantoorruimte wordt voor meer dan 50% gebruikt als nevenfunctie

Wilt u een energielabel voor uw bedrijf aanvragen? Neem dan contact met ons op.