Thermografisch onderzoek
Inzicht in warmteverlies
Thermografisch onderzoek geeft MKB’ers en agrariërs inzicht in het warmteverlies van uw bedrijfspand of delen hiervan. Met een infraroodcamera worden warmtebeelden (foto’s) gemaakt van uw gebouw. Dit gebeurt aan de hand van de gemeten oppervlaktetemperaturen van gevels en daken. Enprest voert dit onderzoek graag voor u uit.

Warmteverlies van buitenaf bekeken
Thermografie is een efficiënte meetmethode om warmteverlies te traceren. Bij een thermografisch onderzoek inspecteren wij de buitenkant van uw bedrijfspand. Wij inspecteren (nieuwe) gebouwen bij oplevering, maar checken ook de kwaliteit van de isolatie van gevels, vloeren en daken van bestaande gebouwen. Het warmteverlies door gevels en daken wordt daardoor zichtbaar. Daarnaast geven wij ook een kwalitatieve beoordeling van eventuele gebreken in de luchtdichtheid van uw pand.

Een behaaglijke werkruimte
Bij problemen met temperatuurregulering of tocht is infraroodthermografie een gedegen instrument voor het opsporen van:
 Isolatiegebreken
 Koudebruggen
 Vochtplekken en luchtlekkages
 Daklekkages

Inzicht in drie stappen
Voor thermografisch onderzoek komen wij bij u langs op een tijdstip dat het u schikt. Vervolgens doorlopen we de volgende drie stappen:
 Van de gevels en daken worden foto’s genomen.
 Afwijkingen in het temperatuurbeeld worden vastgelegd en van commentaar voorzien.
 De verzamelde gegevens worden verwerkt in een heldere rapportage met alle relevante verbeteringen en aanbevelingen.
Bij voorkeur vindt thermografisch onderzoek plaats in de koudste maanden van het jaar.