EED audit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Het doel hiervan is om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Als uw bedrijf een EED plicht heeft, dam moet u iedere 4 jaar een EED-audit uit laten voeren. Als erkend en deskundig energieadviseur voeren wij deze EED-audit graag voor u uit. Wij komen bij u op locatie en maken een duidelijke rapportage die past bij uw bedrijfsprocessen. Dit rapport kunt u indienen bij de RVO.

Auditplichtig
U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als u:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Rapportage
In een EED-rapport worden een aantal onderwerpen behandeld:

  • Alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
  • een overzicht van het energiebesparingspotentieel
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Enprest levert bij u rapportage aan die u kunt indienen bij de RVO. Wij kijken naar relevante en realistische maatregelen en kijken naar wat er binnen uw bedrijfsproces past.

Naast een EED-plicht kunt u ook een informatieplicht hebben. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Informatieplicht‘. Meer informatie over de EED vindt u ook op de website van de RVO

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.