Informatieplicht

Als uw organisatie per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m³ gas verbruikt, dan bent u verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Sinds juli 2019 is er ook de informatieplicht. De informatieplicht betekent dat u aan de RVO moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u een informatieplicht en heeft u nog niet gerapporteerd? Dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. Enprest kan deze informatieplicht voor u uitvoeren. Wij komen bij u op locatie en zorgen dat er juist en volledig aan de RVO wordt gerapporteerd.

Wat is de informatieplicht?
De informatieplicht verplicht u om bij de overheid een rapport in te dienen waarin u aangeeft welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen en welke maatregelen u nog moet nemen. Deze lijst met maatregelen is door de overheid vastgesteld en is per branche verschillend. Na het indienen van het rapport moet u elke 4 jaar aangeven welke acties uw bedrijf heeft ondernomen om energie te besparen. Als u alle maatregelen hebt uitgevoerd, voldoet uw bedrijf. Een plan van aanpak is dus raadzaam om uiteindelijk aan de lijst van erkende maatregelen te voldoen.
U bent dus verplicht om voor 1 juli 2019 actie te ondernemen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete van de overheid.

E- Herkenning
Het rapport moet u digitaal indienen via E-Herkenning. Dit is een elektronisch beveiligingsmiddel dat u voortijdig aan moet vragen. Heeft u dit niet? Dan kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen.
Wij helpen u graag
Wilt u dat Enprest dit geheel of gedeeltelijk voor u regelt? Neem dan contact met ons op. Wij inventariseren uw locatie en kijken aan welke maatregelen u voldoet. Wij zorgen dat de lijst met maatregelen namens u wordt ingediend. U ontvangt van ons een rapportage waarin duidelijk staat omschreven aan welke maatregelen u nog moet voldoen.

EED
Het kan zijn, dat u naast de informatieplicht ook een EED moet indienen bij de RVO. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje ‘EED‘. 

Neem contact met ons om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Meer informatie over de informatieplicht vindt u ook op de website van de RVO