Energielabel voor bedrijven

Enprest is gecertificeerd voor het opstellen en registreren voor energielabels.
Voor utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van het pand. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen en winkels. Een gecertificeerd bedrijf moet dit label opstellen en registreren. Het energielabel is 10 jaar geldig. Als het label verlopen is, moet er een nieuwe worden opgesteld. Wanneer er bij een transactie (verkoop of verhuur) geen energielabel wordt getoond, dan kan een boete volgen.

Voor sommige gebouwen is geen energielabel niet nodig, zoals fabriekshallen of beschermde monumenten.

Verplicht energielabel C voor bedrijven
Per 2023 is ieder kantoor in Nederland verplicht minimaal energielabel C te hebben. Als dat niet het geval is, dan mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Heeft uw kantoor al een label? Als dat niet het geval is, dan doen wij graag een inspectie bij uw pand. Als blijkt dat u uitkomt op een label dat lager is dan C, dan komen wij met een uitvoerbaar plan om uw pand te upgraden naar minimaal label C. Niet alle bedrijfspanden hoeven aan deze verplichting te voldoen. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Het pand is kleiner dan 100m2. 
  • Monumenten
  • Het pand wordt binnen 2 jaar onteigend of gesloopt
  • De kantoorruimte wordt voor meer dan 50% gebruikt als nevenfunctie

Meer informatie over energielabels voor bedrijven vindt u op de website van de RVO

Neem contact met ons op voor meer informatie en tarieven.